Vindueskarmen - del 2

Planterne er direkte under indflydelse af levende miljø; så antallet af egnede arter skal forblive begrænset. Teoretisk kan det antages, at især orkideer fra områder med moderat fugtighed finder gunstige forhold. Imidlertid er disse arter udsat for en forlænget hvileperiode ved relativt lave temperaturer. Sådanne krav er i modsætning til forholdene i et besat rum, det om vinteren – så i plantens hviletid – Har gennemsnitstemperaturer på + 20 ° C. Selvom temperaturerne i den umiddelbare nærhed af vinduet er lidt lavere, ville være en bolig i et køligere rum på ca. + 12° C krævet. I dette tilfælde er varmen den afgørende faktor. Med den sædvanlige ventilation i et rum ved at åbne vinduet skal planterne beskyttes mod direkte træk. Det kan være skadeligt, især ved lave udetemperaturer. Med orkideer i rummet kan gardinerne være problematiske. Husmødren vil næppe dele med dem, skønt de er en hindring for pleje af planterne. Under alle omstændigheder skal de betragtes som en temperaturbremse, hvilket skal have en negativ effekt. Imidlertid kan afskærmning af for høj rumvarme til tider også have visse fordele, hvis planterne skal opbevares køligere eller i dvale.

Yderligere eksponering for lysstofrør fremmer vækst markant. For mange orkideer er det det, der gør dem i stand til at trives i rummet. Kravene til installation og brug er de samme som for anlægsvinduer og er beskrevet detaljeret der.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *