Het plantenvenster - deel 2

Bij het plannen van een plantenvenster moet ook rekening worden gehouden met voldoende diepte. 30 naar 40 cm moet minimaal zijn; 80 naar 90 cm zijn het maximum, die echter zelden voorkomen, althans voor woonruimtes.

Het type installatie is grotendeels afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden, zodat een vrijdragend naar buiten of naar binnen niet altijd kan beantwoorden aan de eigen wensen, maar is onvermijdelijk gebonden. Verre vrijdragende baai-achtige veranda's hebben het voordeel, dat de blootstelling aan licht groter is, dus positief voor de planten. Een belangrijk nadeel is de verhoogde koeling, die in de winter behoorlijk significant kan zijn en daarom meer verwarming vereist.

Probeer als je kunt, om een ​​plantentray in te bouwen. Het wordt niet gebruikt voor het uitplanten van orchideeën, maar in wezen als bemiddelaar voor het juiste vocht. Voor dit doel is de afvoerbak bedekt met grind, nog beter gevuld met turf en het medium min of meer vochtig gehouden. Een vloerbedekking met stenen platen is de andere optie, de afzonderlijke potten hebben dan echter geschikte schoteltjes nodig om het overtollige irrigatiewater op te vangen. Tevens kan het gehele vloeroppervlak worden voorzien van platte kunststof bakken, die zijn gevuld met water. De planten staan ​​op omgekeerde bloempotten. Dit type installatie is visueel niet erg effectief, maar nuttig.

Wat al is gezegd over het eenvoudige kamerraam, geldt voor de richting van het kompas. Het moet ook worden vermeld, dat ook de kardinaal naar het noordwesten wijst, Noord en Noordoost kunnen worden overwogen. Dit geldt vooral voor dergelijke orchideeën, die inheems zijn in nevelwoudgebieden, zoals Odontoglossum crispum en dergelijke, evenals voor alle resulterende kunst- en generieke hybriden. Ze houden van een constant vochtige en koele atmosfeer zonder te hoge temperaturen onder invloed van de zon.

Wanneer de plantenramen aan alle kanten gesloten zijn, is men altijd op de hoogte, dat de relatief kleine luchtruimte snel oververhit raakt bij blootstelling aan sterk zonlicht. Schade aan de planten is dan onvermijdelijk en meestal niet of moeilijk te herstellen. Alleen tijdige schaduw, Door het ventilatieapparaat te bedienen of het binnenraam tijdelijk te openen, kan oververhitting worden voorkomen. De verschillende zonweringen zijn al besproken aan het begin van deze paragraaf onder kameronderhoud. Ze dienen hun doel het meest heilzaam, als ze buiten voor het glas worden bevestigd en zo de stralingsenergie van de zon al verminderen. Vaak verminderen de zonweringen het licht en tegelijkertijd de warmtestraling van buitenaf. Veel orchideeën hebben echter veel licht nodig en worden benadeeld door te veel schaduw. De vereiste temperatuurverlaging moet worden bewerkstelligd door de toevoer van verse lucht te vergroten. Het is cruciaal voor het plantenleven in elke vorm; Zuurstofgebrek kan de ontwikkeling zeer nadelig beïnvloeden. Vooral in plantenramen of vitrines met een kleine luchtruimte kan met een goedbedoelde bedoeling gemakkelijk een te hoge temperatuur en luchtvochtigheid ontstaan, welche u.U. leiden snel tot plantverliezen. Voor luchtverplaatsing en -vernieuwing is toevoerlucht uit de ruimte of verse lucht van buiten of een combinatie van beide geschikt. Het kan echter niet worden verborgen, dat ventilatie van buitenaf in veel opzichten problematisch is en technisch niet eenvoudig op te lossen. Hier moet speciale aandacht aan worden besteed, dat de buitenlucht de planten niet direct raakt. Meestal moet de toevoerlucht uit de kamer voldoende zijn, die wordt verrijkt met zuurstof door tijdelijk het normale kamerraam te openen.

Lees verder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *