Site voorwaarden

De plant trekt zijn krachten samen in plastic organen, zoals. de orchidee in pseudobollen, die verdikte stengelorganen zijn, of vlezige bladeren, zoals Angraecum en Vanda teres.

Site voorwaarden

De op aarde levende orchideeën zijn zelfs nog meer dan de epifyten afhankelijk van de omvang en dichtheid van de totale vegetatie. Dit geldt al voor onze inheemse orchideeën, wiens locatievoorwaarden echter gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze opleiding. In subtropisch-tropische gebieden groeien er maar heel weinig in de dicht beschaduwde ondergrond van de bossen. Hun aantal neemt toe onder schaarse bomen en neemt zelfs nog meer toe in savannelandschappen, welke het b.v.. in Afrika en Australië daar. In ons thuisland vinden we ook veel soorten als bewoners van weilanden of hellingen afgewisseld met struiken en schaarse bomen. De Aziatische Paphiopedilum worden algemeen beschouwd als aardbewoners. Ze zijn echter slechts voorwaardelijk, omdat rotsen vaak of uitsluitend bevolkt zijn, terwijl andere soorten de voorkeur geven aan kleigrond afgewisseld met bladverliezende humus en minder kalkminnend zijn. In Zuid-Afrika vinden we, ongeveer gelijk aan de soort aan de kusten van de Oostzee, Orchideeën groeien in bijna onvruchtbare zandgrond. Die in het zuiden- en Midden-Amerika, aan de andere kant, groeien in periodiek droge moerassen in een gebiedsgewijze massaliteit als ons riet. De mogelijkheid, groeien op rotsen of op bijna verticale rotswanden, hebben ook cattleya. Dit is wat orchideeënjagers melden, dat Cattleya per-civalliana vrijwel uitsluitend deze groeivorm vertoont in haar thuisland Venezuela; in de Himalaya is het Coelogyne cristata en in Oost-Australië is het Dendrobium speciosum.

Bij sommige orchideeën zijn nog de overgangen van bodembewoning naar epifytische levenswijze terug te vinden. Ze beginnen hun bestaan ​​in de grond, klim op de stammen van de junglebomen, verlies de verbinding naar beneden en blijf epifytisch leven. Dit is het geval met vanille, van welk geslacht bepaalde soorten de aromatische vruchten leveren die bekend staan ​​als vanillestokjes. Vanda teres en andere monopodiale orchideeën ontwikkelen zich ook op deze manier. Uitgesproken epifyten zijn sterk afhankelijk van de dichtheid en omvang van de totale vegetatie, wat in wezen een regulator is van lichtgenot voor epifyten. Het is natuurlijk belangrijk, de hoogte van de bomen waarop de planten groeien; omdat naar boven de sterkte van het licht toeneemt. Phalaenopsis houden van schaduw; hun zachte vlezige, brede bladeren verdragen geen sterk zonlicht. In hun thuisland worden ze bij voorkeur aangetroffen op de lagere delen van de boomstammen van altijd vochtige laaggelegen bossen. De tegenhanger hiervan zijn Vanda-soorten in het achterland van India. Hun bladeren, die vaak alleen gegroefd of bijna rond gesteeld zijn, kunnen de sterkste blootstelling aan licht weerstaan. Afhankelijk van hun vorm zijn ze aangepast aan dakraam en vinden dit op de knoestige eiken met licht blad die ze bewonen. Binnen deze twee genoemde tegenstellingen groeien de epifytische orchideeën van zeer verschillende afmetingen en vormen. Vaak leven ze samen met de overvloed aan andere epifyten, zoals Bromeliaceen, Araceen, Peperomien, Farnen u.a., die onder dezelfde levensomstandigheden vallen. Door de nauwe verweving van hun wortels vormen ze vaak een verenigd geheel en worden ze bosjes van aanzienlijke omvang, zoals het vaak doet, is vooral het geval bij kleine soorten. Deze bevinding is een aanwijzing voor het behoud van dergelijke soorten. Ze moeten indien mogelijk jarenlang onverdeeld blijven. Daarna kunnen ze onder andere gunstige omstandigheden uitgroeien tot mooie stukken. Het geslacht Pleurothallis is een voorbeeld.

Volgens rapporten van orchideeënverzamelaars geven sommige soorten de voorkeur aan bepaalde bomen. In hoeverre is hier een band of afhankelijkheid, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is de aanname, dat bepaalde eigenschappen van de boomsoort – zoals de structuur van de schors of de dichtheid van het blad, mogelijk ook mogelijke excreties daarvan – bepalend zijn voor een voorkeursafrekening.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *