Bulben

Bulben

15 Dendrobium nobile LDL.: Bollen relatief lang en slank, bestaande uit meerdere stamleden (mehrgliedrig).

16 Cymbidium aantrekkelijke SM.: Bollen veel korter en dikker dan in D. edele, ook multi-link.

17 Dendrobium findleyanum PARISH en RCHB.: De afzonderlijke clubvormige stamleden zijn duidelijk van elkaar gescheiden.

18 Pholidota conchoidea LDL.: Bollen die elk bestaan ​​uit een enkel verdikt steelorgaan (een ledemaat), eivormig.

19 Coelogyne ovalis LDL.: Bollen uit één stuk, ellipsoïde.

20 Oncidium flexuosum SIMS: Bollen uit één stuk, afgeplat.

21 Caularthron bicornutum (HAAK.) RAF.: Bulben mehrgliedrig, hol. Door de opening aan de onderkant van de bol (zichtbaar bij de linker lamp) de mieren komen 'hun appartement' binnen.

22 Dinema polybulbon (SW.) LDL.: Voorbeeld van kleine bollen.

23 Maxillaria vitelliniflora RODRIG.: Let naast de kleine bollen op de delicate, draadachtige bladeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *