Bulben

Bulben

15 Dendrobium nobile LDL.: Lökar relativt långa och smala, bestående av flera stamdelar (mehrgliedrig).

16 Cymbidium attraktiv SM.: Lökar mycket kortare och tjockare än i D. ädel, också flera länkar.

17 Dendrobium findleyanum PARISH och RCHB.: De enskilda klubbformade stammedlemmarna är tydligt åtskilda från varandra.

18 Pholidota conchoidea LDL.: Lökar som var och en består av ett enda förtjockat skaft (enben), äggformig.

19 Coelogyne ovalis LDL.: Glödlampor i en del, ellipsoidförmig.

20 Oncidium flexuosum SIMS: Glödlampor i en del, tillplattad.

21 Caularthron bicornutum (KROK.) RAF.: Bulben mehrgliedrig, ihålig. Genom öppningen vid lampans botten (syns på vänster lampa) myrorna kommer in i "deras lägenhet".

22 Dinema polybulbon (SW.) LDL.: Exempel på små glödlampor.

23 Maxillaria vitelliniflora RODRIG.: Förutom de små glödlamporna, notera de känsliga, trådiga löv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *