Orchid Bulbophyllum barbigerum

Orchid Bulbophyllum barbigerum

Medan de flesta orkidéer på traditionellt sätt – så bara med färg, Form och lukt – Marknadsför deras slag, Vår västafrikanska Bulbophyllum barbigerum använder en ytterligare form av visuell reklam: här spelar rörelseelementet en viktig roll. Så här blir labellum av denna art, liknar deras kongeners, vid minsta beröring i en gungande, vacklande rörelseförskjutning. Men det är inte allt – också klubbhår på läppens spets, vars skäggiga utseende var inspirationen bakom namngivningen av arten (år. barbigerum, bartragend), börja vibrera.

Hår som beter sig på liknande sätt kan observeras i Frerea indica, som ibland odlas i botaniska trädgårdar. Denna saftiga klan tillhör sidenväxtfamiljen, en familj, som bland de tvåpunktsväxter representerar en motsvarighet till Orchidaceae i dess pollineringsmekanism. Ståndarna kommer ofta tillsammans med äggstockarna för att bilda en kolonn. På samma sätt är pollen från en ståndare ofta två pollenpaket, pollinierna, förenad. I silkeplantorna rör sig dock inte pollenpaketen från insekten med huvudet, men drog ut ur sina fack med extremiteterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *