ROTT OCH LÖV

ROTT OCH LÖV

24 Cattleya, enligt L.: Flygrötter.

25 Ansellia africana LDL.: Boet rötter.

26 Cyrtopodium prickig (L.) LDL.: Boet rötter (Plantera från dess naturliga läge: Därför att).

27 Doritis taenialis BENTH. et HOOK.: I denna art har rötterna helt tagit över lövuppgiften. Lövblad lämnas bara när de är unga (ser. även Taeniophyllum) (Platsundersökning: Sikkim-Himalaja).

28 Orchis purpurea HUDS.: Förvaringsrötter (Rotknölar; Foto: 17.1.1966). Redan på hösten (vårt exempel: 1965) en ny knöl börjar bildas på varje växt, som kommer att växa sig starkare nästa år, men bara i det följande (1967) konsumeras. För nästa år (1966) anläggningen har lagringsämnen i den stora knölen, fallet 1964 bildades. till bortskaffande. Detta försvinner sedan på sommaren.

29 Macodes petola (BL.) LDL.: En orkidé med iögonfallande blommor, men magnifikt dragna löv.

30 Dendrobium acinaciforme ROXB.: ridning lämnar.

31 Brassavola nodosa (L.) LDL.: lämnar nästan runda petioles.

32 Orchis ustulata L.: Vinterlöv (Platsundersökning; Foto: Februari 1965).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *