November-december - månatlig arbetskalender

November-december - månatlig arbetskalender. Klimatförloppet avgör i hög grad behandlingen. Det är månaderna med minst ljus; Om möjligt bör växter i knoppens utvecklingsfas och unga växter få ytterligare ljus; jämföra upprepade referenser någon annanstans i denna bok. I molnigt väder och dimma bör luftfuktigheten reduceras till det minsta. Emellertid kräver milda dagar med solsken en engångssprutning på morgonen. Hög värme vid kallt väder gör det nödvändigt att spraya två gånger, för att skapa en balans.

Temperaturprofilen motsvarar ungefär följande värden, som kan reduceras något vid mycket låga utetemperaturer.

K: taggar + 15 °, på natten + 13 ° C,

T: taggar + 16-18 °, på natten + 16 ° C,

W: taggar + 21-23 °, på natten +21 ° C.

Man måste försöka, särskilt under de svåraste månaderna för växterna, för att göra miljöförhållandena så gynnsamma som möjligt. Den ensidiga marknadsföringen av en av tillväxtfaktorerna är meningslös eller till och med skadlig. Vårdgivaren kommer bara att uppnå långsiktig framgång om de kreativa krafterna är förnuftigt samordnade.

Särskild uppmärksamhet måste nu ägnas åt skadedjursbekämpning. Överdriven värme, Otillräcklig fuktighet och andra behandlingsfel uppmuntrar spridningen av skadedjur. Du kan läsa om kontroll i avsnittet "Skadedjur och sjukdomar".

Året avslutas med en inventering, utvärdering av alla observationer och kritisk övervägande av framgångar eller misslyckanden som har inträffat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *