SKYDDET

Följande platser är lämpliga för boende, som namnges efter varandra från det enklaste till det billigaste. Det sägs dock inte, att framgång garanteras under alla omständigheter med ökande perfektion av de tekniska anläggningarna. Även en helautomatisk kontroll av temperaturen, av ljus och fukt garanterar inte större framgång än direkt rumsunderhåll. Individuell vård av växterna är avgörande, svara på de differentierade kraven hos släktena och arterna och deras rätta val.

För boende är möjligt:

tröskel

växtskylten

växtfönstret

det lilla växthuset

Följande förklaringar och förslag kan i allmänhet bara täcka de grundläggande. Från dem måste man härleda vad som är lämpligt för respektive rumsliga förhållanden, vilket kan vara väldigt annorlunda.

1 Ensidigt hus av en orkidéälskare; 2 Boende på balkongen under sommaren; 3 Växtfönster innan du fylls med växter; 4 Samma planterade och möblerade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *