PLANTERINGEN – del 1

PLANTERINGEN

Orkidéer bör inte planteras om utan tvingande skäl. Åtgärden är dock nödvändig, om växtmaterialet sönderdelas för mycket och därför är ogenomträngligt för luft. När du är osäker, var medveten om det, att den måste förbli i god form ytterligare ett år, om man inte bestämmer sig för att transplantera. Liknande överväganden gäller tillväxt. Det nya skottet som kan förväntas bör definitivt fortfarande hitta utrymme i fartyget och inte växa bortom dess kant. Försummade växter, vars skott skjuter ut fritt i luften och har bildat många luftrötter, är vanligtvis svåra att fixa igen.

Det finns några regler för frekvens och tidpunkt för transplantation, har allmän giltighet. De ändras dock individuellt beroende på åsikter och erfarenheter från respektive vårdgivare, utan att skada växterna, om det görs förnuftigt.

Bör transplanteras årligen: Calanthe, Dendrobium phalaenopsis och dess hybrider, Paphiopedilum, Phaaenopsis u.a.

Varannat år: Cattleya, Dendrobium Oncidium, Odontoglossum u.a.

Var tredje år: Cymbidium, Vanda u.a..

Vid längre intervaller: alla småväxande klumpbildande arter i blockkultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *