PLANTERINGEN – del 2

Denna information kan ändras i speciella fall. För tidigt dåligt tillstånd av växtmaterialet eller särskild kraft kan u. U. gör ett för tidigt nödvändigt. Å andra sidan bör du inte agera schematiskt och plantera om, om det inte verkar nödvändigt. Sammantaget är transplantation en tuff operation med all försiktighet och den mest skonsamma behandlingen av rötterna, vilket man inte gör utan tvingande skäl. Transplantationstiden beror på inre och yttre förhållanden och är relativt snävt begränsad. Det kan påverkas till viss del av miljöförhållandena, så långt de kan regleras av oss. Den bästa tiden är början på växtsäsongen med nya rötter- och instinktbildning. Växterna kommer lättare att övervinna störningar orsakade av transplantation, och den årliga fotograferingen kommer oftast att utvecklas normalt. Generellt börjar nya rötter bildas runt mitten till slutet av januari. Under mindre gynnsamma förhållanden – eller, beroende på art, kan detta dock vara fallet mycket senare. Det kan påverkas av relativt låga temperaturer och låg luftfuktighet; roten som sätter in senare- och skottutveckling kräver också senare transplantation. Den billigaste tiden att transplantera, vilket säkerställer en normal utveckling av den årliga drivkraften, är runt månaderna mars till maj. Augusti ansågs vara det mest gynnsamma datumet för Phalaenopsis; nu transplanterar du efter behov varje säsong med undantag för vintermånaderna. Paphiopedilum kan transplanteras redan i januari-februari, men också i april-maj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *